Енергийно обследване на общински сгради в община Кюстендил

Енергийно обследване на общински сгради в община Кюстендил – Община Кюстендил

 • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
 • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
 • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
 • Оценка на стойността на 1кВтч топлинна енергия на база природен газ;
 • Инвестиционни разходи за газифициране по окрупнени показатели;
 • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
 • Избор на приоритетни обекти;
 • Оценка на възможностите за финансиране по схемата „Offset“;
 • Изготвяне на проектни предложения.

Обекти:

 • I ОУ „Св. Св. Кирил и Методи“
 • II ОУ „Даскал Димитрий“
 • III ОУ „Марин Дринов“
 • ПГ по туризъм „Н. Вапцаров“
 • V ОУ & Спортно училище „В. Левски“
 • VI ОУ „Паисий Хилендарски“
 • ПМГ
 • Езикова гимназия
 • ОДЗ „Мечта“ – основна сграда
 • ОДЗ „Мечта“ – филиал „Изток“
 • ОДЗ „Слънце“ – основна сграда
 • ОДЗ „Слънце“ – филиал
 • ЦДГ „Май“
 • ОДЗ „Еделвайс“ – ЦДГ No 5
 • ОДЗ „Еделвайс“ – ясла „Валя“
 • Общинска ясла № 2
 • Общинска административна сграда
 • Обреден дом
 • VII ОУ „Ильо Войвода“ и ПГЕС
 • Общежитие и Филиал на Детска градина „Здравец“
 • Сграда на общинската администрация.