Енергийно обследване на обществени сгради в община Велинград

Енергийно обследване на обществени сгради в община Велинград – Община Велинград

 • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
 • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
 • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
 • Оценка на намаляване на мисиите CO2;
 • Избор на приоритетни обекти;
 • Оценка на възможностите за финансиране по схемата „Offset“;
 • Изготвяне на проектно предложение.

Обекти:

 • ЦДГ „Еделвайс – 1“
 • Общински детски комплекс – 1
 • Общински детски комплекс – 2
 • ОУ „Г. Бенковски – 1“
 • ОУ „Г. Бенковски – 2“
 • ОУ „Неофит Рилски – 1“
 • ОУ „Неофит Рилски – 2“