Проектиране на слънчева инсталация в детска градина „Синчец“ в гр Троян

Проектиране на слънчева инсталация в детска градина „Синчец“, гр Троян – Община Троян

  • Замяна на старата (над 20 годишна) инсталация за топла вода;
  • Изпълнен инвестиционен проект – „Бивалентна слънчева инсталация за топла вода“ към ЦДГ „Синчец“, гр. Троян.