Проектиране на слънчева инсталация за топла вода в „Дом за стари хора“

Проектиране на слънчева инсталация за топла вода в „Дом за стари хора“ – гр. Силистра – Община Силистра

  • Проектиране на слънчева инсталация за топла вода на обект „Дом за стари хора“, град Силистра;
  • Отопление и вентилация;
  • Ел. и КИП и А;
  • Екип: „И Ес Ди – България“ООД и ЕТ „РАГАТ“ Силистра.