Начало

Фирма “И Ес Ди – България” ООД е създадена през 1998г.

Основен предмет на дейност са консултантските услуги в сферата на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, когенерацията, устойчиво развитие и търговия на емисии от парникови газове.