Стимулиране на индустриалното развитие на ВЕИ в България и Румъния

Стимулиране на индустриалното развитие на ВЕИ в България и Румъния – Програма THERMIE B на Европейската комисия

 • Оценка на над 50 предложения за инвестиционни проекти по ВЕИ в България;
 • Проведения обучения:
  • Тема: “Използване на геотермална енергия” – работно посещение на петима български специалисти във Франция;
  • Тема: “Биомаса и малки ВЕЦ” – работно посещение на петима български специалисти в Австрия;
  • Тема: “Слънчева енергия” – работно посещение на петима български специалисти в Гърция.
  • Екип: “И ЕС Ди – България” ООД, ESD Ltd (Великобритания); KWI (Австрия); MARGE (Франция); ESIF (Гърция); WRE AG (Германия); ICEMENERG (Румъния); ФЕМОПЕТ (Румъния и България).

Проучване за инвестиционни проекти на малки ВЕЦ в България

Проучване за инвестиционни проекти на малки ВЕЦ в България – The British Know-How Fund/ESD Ltd, Великобритания

 • Оценка на водния потенциал в Република България;
 • Предварително проучване на възможностите за инвестиране в областта на малки водно електрически централи.