Партньори

Екипът на фирмата е убеден, че партньорството е в основата на добрите взаимоотношения и успешния бизнес!

Готови сме да разгледаме всяко предложение за партньорство и ще вложим средства и усилия, за да го превърнем в реален и успешен бизнес.

Екипът ни успешно сътрудничи с водещи Български и чуждестранни експерти и консултанти, както и с представители на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националната асоциация на общините в България, Българската академия на науките, Техническия Университет в София, Лесотехническия университет, Централна лабораторията за слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН, областни и общински власти.