Управленски екип

Екипът на “И Ес Ди-България” ООД е с дългогодишен професионален опит в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, когенерацията, местното устойчиво енергийно планиране, търговията с емисии от парникови газове в страната и чужбина.

Водещи експерти са Александър Пенчев и Албена Янакиева – Андреева.

Александър Пенчев – Управител/Експерт по възобновяема енергия и енергийна ефективност

Александър Пенчев е водещ експерт с повече от 35 години професионален опит в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, когенерацията, устойчивото енергийно развитие и търговия с емисии.

E-mail: alexander@esdb.bg

Албена Янакиева – Андреева – Експерт по устойчива енергия и управление на проекти

Албена Янакиева-Андреева е водещ експерт с доказан 18 годишен опит в разработването, изпълнението, управлението и мониторинга на местни и международни енергийни проекти.

E-mail: albena@esdb.bg