Проекти

Нашето портфолио включва над 100 проекта, от които повече от 40 международни, финансирани по програмите SAVE II, THERMIE B, ALTENER, IEE на Европейската комисия, EBRDKfW, SenterNovem (Холандската Eнергийна Aгенция), Austrian Energy Agency, Британско посолство – София (Know-How Fund, DTI, DFID, DEFRA, FCO), частни инвеститори и предприемачи от Европа и САЩ.

Изпълнили сме над 70 проекта в сферата на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ). Бенефициенти по тези проекти са частни Български и международни фирми и инвеститори, Европейската комисия, Министерството на икономиката, Министерството на енергетика, Министерството на земеделието и храните, Агенцията по устойчиво развитие, общински и областни администрации в България.

В областта на Енергийната Ефективност (ЕЕ) имаме изпълнени над 60 проекта, в рамките на които са обследвани над 200 частни, държавни и общински обекта (училища, болници, детски градини, административно сгради и др.) в България, Европа и Африка.

В сферата на Местното Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП) сме изпълнили успешно над 10 проекта на местно и международно ниво и 7 международни проекта в сферата на Търговията с емисии.

В рамките на тези проекти проведохме редица обучения в България, Европа и Африка и екипът ни разработи специализирани методики и компютърни модели за тяхното изпълнение.