Енергийна ефективност (EE)

В областта на Енергийната Ефективност (ЕЕ) сме изпълнили над 60 проекта и сме обследвали над 200 частни, държавни и общински обекта в България, Европа и Африка.