Общински проекти

Изпълни ли сме над 20 общински проекта в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност в цяла България.