Търговия с емисии на парникови газове

През периода 2000 – 2010, екипът на “И Ес Ди – България” ООД е изпълнил 7 международни проекта в сферата на Търговия с емисии.