Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

От 1998 до сега сме изпълнили над 70, Български и международни, проекта в сферата на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ).