Енергийно обследване на общински сгради в община Кюстендил

Енергийно обследване на общински сгради в община Кюстендил – Община Кюстендил

 • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
 • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
 • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
 • Оценка на стойността на 1кВтч топлинна енергия на база природен газ;
 • Инвестиционни разходи за газифициране по окрупнени показатели;
 • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
 • Избор на приоритетни обекти;
 • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
 • Изготвяне на проектни предложения.

Обекти:

 • I ОУ “Св. Св. Кирил и Методи”
 • II ОУ “Даскал Димитрий”
 • III ОУ “Марин Дринов”
 • ПГ по туризъм “Н. Вапцаров”
 • V ОУ & Спортно училище “В. Левски”
 • VI ОУ “Паисий Хилендарски”
 • ПМГ
 • Езикова гимназия
 • ОДЗ “Мечта” – основна сграда
 • ОДЗ “Мечта” – филиал “Изток”
 • ОДЗ “Слънце” – основна сграда
 • ОДЗ “Слънце” – филиал
 • ЦДГ “Май”
 • ОДЗ “Еделвайс” – ЦДГ No 5
 • ОДЗ “Еделвайс” – ясла “Валя”
 • Общинска ясла № 2
 • Общинска административна сграда
 • Обреден дом
 • VII ОУ “Ильо Войвода” и ПГЕС
 • Общежитие и Филиал на Детска градина “Здравец”
 • Сграда на общинската администрация.