Предварително проучване на възможностите за оползотворяване на сметищния газ в България

Предварително проучване на възможностите за оползотворяване на сметищния газ в България – European Energy Investments (EEI) Ltd, Великобритания

  • Оценка на възможностите за оползотворяване на сметищния газ в България за електропроизводство;
  • Възможности за инсталиране на малки електрогенериращи инсталации в съседство с подбрани депа за отпадъци.