България: Местно устойчиво енергийно планиране в три пилотни общини -Кюстендил, Сапарева баня и Кочериново

България: Местно устойчиво енергийно планиране в три пилотни общини -Кюстендил, Сапарева баня и Кочериново – Британско посолство в София/Know How Fund/DFID

  • Повишаване на способността на местните власти в пилотните региони да планират и прилагат мерки за подобряване на енергийните услуги, отчитайки нуждите на всички заинтересовани страни;
  • Разработване на рамка в пилотния регион Кюстендил, с цел определяне и приложение на приоритетни мерки за подобряване на енергийните услуги;
  • Повишаване на способността и уменията на служителите на Държавната агенция по енергийна ефективност (понастоящем Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие (АУЕЕ)), към Министерството на енергетиката, да подпомагат и обучават местните власти;
  • Изготвяне на стратегия, за АУЕЕ, за разширяване на възможностите за приложение на енергийното планиране от местните власти на национално ниво, включително и план за наблюдение и оценка на въздействието от приложението на енергийното планиране;
  • Определяне, съвместно с АУЕЕ, на правните и институционални бариери пред използването на ВЕИ и възможните действия за тяхното преодоляване.