Енергийни анализи и оценки на промишлена система на Арсенал

Енергийни анализи и оценки на промишлена система на Арсенал АД  – „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД

  • Оценка на спестено количество енергия при замяна на съществуващата отоплителна инсталация с газово-лъчисто отопление;
  • Оценка на спестеното количество енергия при замяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи;
  • Изготвяне на резюме за извършено енергийно обследване на промишлена система.