Енергийно обследване и съставяне на енергиен паспорт на специализирани складове и офис сграда на ДСВ РОУД

Енергийно обследване и съставяне на енергиен паспорт на специализирани складове и офис сграда – ДСВ РОУД ЕООД

  • Обследване за енергийна ефективност;
  • Съставяне на енергиен паспорт на сградата;
  • Издаване на сертификат за енергийна ефективност на сградата;
  • Изготвяне на доклад и резюме за извършено енергийно обследване на сградата.