Енергийно обследване и сертифициране на сграда на АЙКО

Енергийно обследване на сграда. Издаване на сертификат за енергийна ефективност клас „А”  – “АЙКО” ЕООД

  • Обследване на енергийна ефективност на мебелен салон “АЙКО” 
  • Изготвени оценки за:
    • топлинни загуби на сградата;
    • годишна потребна топлина за поддържане на определени нормативни температури в сградата;
    • годишна потребна енергия за отоплителната система на сградата;
  • Издаване на сертификат за енергийна ефективност клас „А” .