Енергийно обследване и сертифициране на сграда на АЙКО

Енергийно обследване на мебелен магазин, тип хипермаркет. Издаден сертификат за енергийна ефективност клас А – “АЙКО” ЕООД

  • Обследване на енергийна ефективност на мебелен салон “АЙКО”;
  • Оценки за:
    • топлинни загуби на сградата;
    • годишна потребна топлина за поддържане на определени нормативни температури в сградата;
    • годишна потребна енергия за отоплителната система на сградата;
  • Издаден сертификат за енергийна ефективност клас “А”.