Енергийно обследване и сертифициране на сграда на Динев – ТСС

Енергийно обследване на две сгради. Издаване на сертификат за енергийна ефективност клас „А” на всяка една от сградите – “Динев – ТСС” ЕООД

  • Обследване на енергийна ефективност на две сгради на Борсата за електронна реализация на стоки за полиграфията и опаковъчната промишленост (БЕРС):
    • Терминал 1 – сграда с офиси и складова база;
    • Терминал 2 – складова база.
  • Издаване на сертификат за енергийна ефективност клас „А” на всяка една от сградите.