Енергийно обследване на климатични инсталации на търговски обекти на Айко Мулти Концепт

Енергийно обследване на шест климатични инсталация на търговски обекти – „Айко Мулти Консепт“ ЕООД

  • Идентификация на инсталациите;
  • Визуална проверка на инсталациите;
  • Оценка поддръжката на инсталациите;
  • Оценка на състоянието на КИП и А;
  • Измерване на конкретни параметри;
  • Оценка на енергийните характеристики на инсталациите;
  • Съставяне на доклад от проверката.