Енергийно обследване на сграда на Строителен университет “Любен Каравелов”

Енергийно обследване на сградата на Строителен университет “Любен Каравелов”, София – Община София

  • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
  • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
  • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
  • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
  • Избор на приоритетни обекти;
  • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
  • Изготвяне на проектни предложения.