Енергийно обследване на сградата на “МБАЛ Събо Николов” ЕООД

Енергийно обследване на сградата на “МБАЛ Събо Николов” ЕООД, гр. Панагюрище и изготвяне на проектно предложение за мерки по енергийна ефективност пред Международен фонд Козлодуй – “МБАЛ Събо Николов” ЕООД, гр. Панагюрище

  • Оценка на действителното потребление на гориво на всека една от обследваните сгради;
  • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
  • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
  • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
  • Избор на приоритетни обекти;
  • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
  • Изготвяне на проектно предложение.