Енергоефективни ел. моторни системи в новите страни членки на ЕС и присъединяващите се страни

Енергийно ефективни ел. моторни системи в новите страни членки на ЕС и присъединяващите се страни – Програма Интелигентна Енергия за Европа на Европейската комисия

  • Проучване на пазара и оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване на енергийно ефективни ел. моторни системи;
  • Изпълнение на демонстрационни проекти в различни предприятия, извършване на одити и изготвяне на предложения за енергийно ефективни инвестиционни проекти;
  • Разпространение на технически издания, организиране на семинари, провеждане на курсове на обучение и разработване на осведомителни интернет сайтове;
  • Изготвяне на препоръки, които ще спомогнат за преодоляването на препятствията, стоящи пред енергийната ефективност;
  • Екип по проект: “И Ес Ди – България” ООД – България, Черноморски регионален енергиен център (BSREC) – България, АУЕР (правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност) – България, PCPC – Полша, ECD – ИталияENERO – Румъния, ISR – Португалия, FEWE – Полша, Systemexpert Consulting – Унгария