Индивидуални курсове за обучение по възобновяеми енергийни източници и възобновяеми енергийни технологии

Индивидуални курсове по възобновяеми енергийни източници и възобновяеми енергийни технологии  – Частни фирми

  • Възобновяеми енергийни източници и технологии;
  • Приложимост;
  • Оценка на ресурса;
  • Политики и инструменти, стимулиращи развитието на ВЕИ сектора;
  • Възможностите на ВЕИ технологиите за намаляване на емисиите от парникови газове.