Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проект за оценка на ветровия потенциал в района на община Каварна

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проект за оценка на ветровия потенциал в района на община Каварна – European Energy Investments Ltd (EEI Ltd), Великобритания

  • Изготвяне на проектна идея;
  • Изготвяне на пълна проектна документация – включително описание на основната линия на проекта, предварително проучване и план за наблюдение и управление на проекта, съобразно одобрена методология за мониторинг.