Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проекти за развитие на въглеродните активи

Изготвяне на проектна идея и пълна проектна документация по проекти за развитие на въглеродните активи – Camco Advisory Services, Великобритания

  • Подробен преглед на съществуващата проектна документация; 
  • Изготвяне на резюме, което да доразвие оценката за въглеродните активи; 
  • Консултации, относно възможностите за увеличаване стойността на въглеродните активи;
  • Оценка на въглеродните активи в светлината на моментното състояние на пазара и на интереса на потенциалните купувачи;
  • Подготовка на проектната документация; 
  • Осребряване на активите.