Изграждане на капацитет за управление и развитие на публично-частното партньорство за енергийна ефективност

Изграждане на капацитет за управление и развитие на публично-частното партньорство за енергийна ефективност. Втора фаза на проекта (PPA LTA – II) – SenterNovem – Холандия/Министерство на икономиката и енергетиката на Република България

Първата фаза по проекта, за въвеждане на дългосрочни споразумения в България, беше изпълнена през 2006. Изпълнените дейности включваха:
• Преглед на българския контекст по отношение на енергийната ефективност;
• Разработване на модел за въвеждане на дългосрочни споразумения в нашата страна.

Цели – Фаза II:  

  • Конкретно определяне и съгласуване на възможните финансови стимули и други договорни задължения на държавната администрация;
  • Обучение и провеждане на сканиране на енергийния потенциал в няколко български промишлени предприятия;
  • Преговори между промишлени предприятия и Министерството на икономиката и енергетиката за сключване на дългосрочни споразумения за енергийна ефективност;
  • Избор на административна служба, която да се занимава с дългосрочните споразумения и формулиране на съответния правен и финансов регламент за тази служба.
  • Сключване на дългосрочни споразумения за енергийна ефективност с няколко предприятия в сферата на металургията, химическата и минната индустрия.