Извършване на енергийни одити в седем предприятия за производство на облекло в Югозападна България

  • „Извършване на енергийни одити в седем предприятия за производство на облекло в Югозападна България по проект “Sustainable Energy Saving for the European Clothing Industry”, финансиран по програма Интелигентна Енергия за Европа – „Пирин Текс“ ЕООД, Гр. Гоце Делчев