Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността (ПроКредитБанк)

Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността, съвместно с Grontmi Carl Bro / IntegrationKfW и ПроКредит, България – INTEGRATION, Environment & Energy GmbH – Германия

  • Оценки за допустимост на проектите;
  • Изготвяне на верификационни доклади за отделните проекти;
  • Вид на проектите:
    • Проекти по енергийна ефективност включващи: Мерки за енергийна ефективност в сградите и в промишлени системи;
    • Проекти по ВЕИ включващи следните технологии: производство на енергия от биомаса, слънчеви инсталации за топла вода и PV;
    • Обучение.