Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността (Райфайзенбанк)

Консултантски услуги по програма за финансиране на проекти по енергийна ефективност в промишлеността, съвместно с Grontmij Carl Bro / Integration, KfW и Райфайзенбанк, България – INTEGRATION, Environment & Energy GmbH – Германия

  • Оценки за допустимост на проектите.
  • Изготвяне на верификационни доклади за отделните проекти.
  • Вид на проектите:
    • Проекти по Енергийна Ефективност.