Курс на обучение по възобновяеми енергийни източници в Европейската комисия

Курс на обучение по възобновяеми енергийни източници – Европейска комисия, Люксембург

  • Възобновяеми енергийни източници и технологии;
  • Приложимост;
  • Оценка на ресурса;
  • Политики и инструменти, стимулиращи развитието на ВЕИ сектора;
  • Възможностите на ВЕИ технологиите за намаляване на емисиите от парникови газове.