Местно устойчиво енергийно планиране (МУЕП) – предпоставка за развитие на устойчиви общности в България

Местно устойчиво енергийно планиране (МУЕП) – предпоставка за развитие на устойчиви общности в България – Отдел за международно развитие на Великобритания (DFID)

Този проект е третият от поредицата проекти по МУЕП, изпълнени през периода 2000-2003, целящи да подпомогнат енергийното планиране, управлението на общинските енергийни ресурси и изпълнението на проекти по ВЕИ и ЕЕ в България. Проектът беше насочен към по-малките общини в България и тези, които разполагат с ограничени средства за да планират и по-добре да използват своите ресурси и да се превърнат в “устойчиви общности”.