Местно устойчиво енергийно планиране – повишаване уменията на местните власти в областта на енергийното планиране в три пилотни области – област Ловеч, област Кърджали и област Пазарджик

Местно устойчиво енергийно планиране – повишаване уменията на местните власти в областта на енергийното планиране в три пилотни области – област Ловеч (пилотна община Тетевен), област Кърджали (община Кърджали) и област Пазарджик (община Велинград) – Британско посолство в София/ DFID

  • Повишаване способността на местните власти в три пилотни региона с цел планиране и прилагане на мерки за подобряване на енергийните услуги, отчитайки нуждите на всички заинтересовани страни;
  • Подобряване на социално-икономическите условия в общините;
  • Обучение по Местно Устойчиво Енергийно планиране (МУЕП) на общинските представители от пилотните общини в три последователни сесии;
  • Разработване на ръководство по МУЕП и разпространяване до всички заинтересовани страни;
  • Включване в други национални и международни проекти;
  • Децентрализиране и формиране на регионална енергийна политика.