Мониторинг на проект за подобряване на енергийната ефективност, гр. Гоце Делчев

Мониторинг на проект за подобряване на енергийната ефективност в МБАЛ “Иван Шкендеров”, гр. Гоце Делчев – INTEGRATION GmbH, Германия

  • Преглед на цялата документация;
  • Посещение на обекта;
  • Среща с представители на Община Гоце Делчев, Министерството на финансите, заинтересовани страни, Focal Point;
  • Изготвяне на подробен мониторинг доклад и чеклист.