Обследване за енергийна ефективност на сгради на РИ “Свидетелите на Йехова в България”

Обследване за енергийна ефективност на две сгради на РИ “Свидетелите на Йехова в България”

  • Обследване за енергийна ефективност;
  • Съставяне на енергиен паспорт на сградите;
  • Издаване на сертификат за енергийна ефективност на сградите;
  • Изготвяне на доклад и резюме за извършено енергийно обследване.