Обучение по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП) и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници в област Смолян

Обучение по Местно Устойчиво Енергийно Планиране (МУЕП) и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници – област Смолян – Областна администрация, гр. Смолян

  • Провеждане на обучение по местно устойчиво енергийно планиране и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници на област Смолян и общините: Чепеларе, Смолян, Неделино, Доспат, Девин, Баните, Рудозем, Мадан, Борино и Златоград.
  • Запознаване на местните власти с Методологията за местно устойчиво енергийно планиране;
  • Провеждане на обучение на компютърния модел “AREP” –  оценка на потенциала на ВЕИ и влиянието на Възобновяемите Енергийни Технологиите (ВЕТ) върху околната среда и пазара на енергия.