Одит на ветрогенераторите на Gamesa и Българските стандарти и законодателство

„Одит на ветрогенераторите на Gamesa и Българските стандарти и законодателство“ – Gamesa Innovation and Technology, S.L. Unipersonal Inc. – Испания

 • Посещение на обект;
 • Преглед на Българските стандарти и законодателство, включително:
  • присъединяване към мрежата;
  • сертификати за ветрогенератори и компоненти;
  • изграждане и конструкции;
  • въздействие върху околната среда;
  • здраве и безопасност;
 • Изготвяне и актуализиране на доклади.