Определяне и формулиране на нови проекти по енергийна ефективност при крайните потребители

Определяне и формулиране на нови проекти по енергийна ефективност при крайните потребители в България – Ecofys International Project BV, Холандия

  • Оценка на политическата подкрепа на проекти по енергийна ефективност и привличане на бъдещи ползватели;
  • Оценка на приложимостта на проекти, на база на „западни стандарти“ и “параметри” в счетоводството;
  • Изготвяне на техническо задание на проекта, съгласно стандартни технически изисквания, приети от PSO-Senter;
  • Събиране на необходимите данни и информация (политически, социални, икономически, институционални и правни);
  • Спецификация на оборудването, необходимо за изпълнението на демонстрационни проекти.