Оценка на пазара за търговското използване на биомасата за производство на топло и електроенергия в България, Румъния, Украйна, Беларус и Турция

Проект „Оценка на пазара за търговското използване на биомасата за производство на топло и електроенергия в България, Румъния, Украйна, Беларус и Турция“ – „Österreichische Bundesforste” – Австрия/EBRD

  • Оценка на основните търговски участници в сектор биомаса, от производствения ресурс до крайния потребител;
  • Оценка на бъдещoто развитие на биомаса в България като енергиен източник;
  • Мерки и стимули, необходими за увеличаване изпълнението на повече проекти по биомаса в България.