Оценка на влиянието на инвестициите във възобновяемите енергийни източници върху увеличаване на заетостта в община Велинград

Оценка на влиянието на инвестициите във възобновяемите енергийни източници върху увеличаване на заетостта в община Велинград – Британско посолство/Отдел за международно развитие на Великобритания (DFID)

  • Оценка на потенциалните инвестиционни проекти по ВЕИ на територията на община Велинград и тяхното влияние върху намаляване на безработицата;
  • Подобряване на координацията на работа между Общинската администрация и местното Бюро по труда с цел намаляване на безработицата на територията на Община Велинград;
  • Оценка на възможността на Бюрото по труда да участва в изпълнението на инвестиционни проекти по ВЕИ;
  • Определяне на изискванията, на които трябва да отговарят специалистите включени в изпълнението на инвестиционни проекти по ВЕИ;
  • Оценка на структурата на безработицата по квалификация, възраст, последна заетост и т.н. и оценка на временните и постоянни работни места, които могат да бъдат разкрити при изпълнение на проекти по ВЕИ;
  • Изготвяне на ръководство за избор на безработни специалисти, които да бъдат обучени.
  • Организиране и провеждане на курсове на обучение по МУЕП;
  • Предоставяне на ръководството на Бюро по Труда – гр. Велинград.