Подпомагане на Тракийски университет, гр. Стара Загора, при изготвяне на първи междинен доклад по проект “PRO-AERE”

  • Техническа помощ предоставена на Тракийски Университет, гр. Стара Загора, с цел изготвяне на първи междинен доклад по проект “PRO-AERE”, по Програмата Леонардо ДаВинчи