Помощ при изготвяне на проектни предложения за Български фонд по енергийна ефективност

Помощ при изготвяне на проектни предложения за Български фонд по енергийна ефективност – Австрийска енергийна агенция, Австрия

  • Подбор на проектни предложения, по предварително зададени критерии; 
  • Изготвяне на кратко описание на проектите във формат, предоставен от Български фонд по енергийна ефективност;
  • Предварителна оценка на финансовата жизнеспособност на проектите;
  • Основен финансов анализ и оценка на риска за избраните проекти;
  • Съдействие при разработване и организацията на структурата на проектните предложения;
  • Определяне на потенциални финансови партньори за предложените проектни предложения;
  • Изготвяне на бизнес план, подробен финансов анализ, техническа оценка и оценка на риска; 
  • Изготвяне на пълен комплект от документи, изисквани от Българския фонд по енергийна ефективност.