Повишаване уменията на местните власти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в област Стара Загора

Повишаване уменията на местните власти в областта на Енергийната Ефективност (ЕЕ) и Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ) – Търговско-промишлена палата, гр. Стара Загора

Подпомогне местните власти (представители на пилотни общински администрации) при съставяне на предложения за инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), включително:

 • Изготвяне на критерии за избор на инвестиционни проекти по ЕЕ;
 • Енергоспестяващи технологии;
 • Критерии за избор на инвестиционни проекти по ВЕИ;
 • ВЕ технологии;
 • Структуриране на инвестиционни проекти;
 • Изготвяне на задание;
 • Оценка на финансово-икономическата стабилност на ВЕИ и ЕЕ проекти;
 • Изготвяне на план за наблюдение.

Провеждане на теоретично обучение и практически занимания:

 • Съдействие при разработването и структурирането на проектите;
 • Запознаване със специфичните изисквания на различни национални и Европейски фондове и търговски банки;
 • Подкрепа при изготвянето на основните раздели на проектите  предложения:
 • Финансов анализ;
 • Техническа оценка;
 • Изготвяне на тръжна документация.

Изготвяне на конкретни предложения за инвестиционни проекти, за всяка една община поотделно, в зависимост от съответните общински програми по ЕЕ и ВЕИ.