Прединвестиционно проучване за избор на технология за отопление, хижа Алеко, Витоша

Прединвестиционно проучване за избор на технология и енергоносител за ОВиК и Битова Гореща Вода (БГВ) на обект хижа Алеко, Витоша – Спортно-туристическо дружество „Мотен“