Предпроектно проучване и изготвяне на слънчев енергиен одит за изграждане на фотоволтаичен парк в с.Камчия, община Сунгурларе

Предпроектно проучване и изготвяне на слънчев енергиен одит за изграждане на фотоволтаичен парк в с.Камчия, община Сунгурларе  – “Вени-1” ЕООД

  • Оценка на географските и климатични характеристика на района;
  • Критерии за оценка за възможностите за изграждане на фотоволтаичен парк;
  • Оценка на теоретичния и технически потенциал на слънчевата енергия за конкретния терен;
  • Оценка на технологичния потенциал за различни типове слънчеви панели;
  • Технико-икономическа оценка на проекта;
  • Оценка на риска;
  • Оценка на емисиите СО2;
  • Анализ на законовите и нормативни пречки и ограничения.