Предпроектно проучване на 5 общински сгради в община Кочериново

Предпроектно проучване на 5 общински сгради (училища, детски градини, общински административни сгради) в община Кочериново – Община Кочериново

 • Оценка на действителното потребление на гориво на всяка една от обследваните сгради;
 • Оценка на цената на 1кВтч топлинна енергия;
 • Оценка на действително необходимите разходи на горива и енергия;
 • Оценка на намаляване на емисиите CO2;
 • Избор на приоритетни обекти;
 • Оценка на възможностите за финансиране по схемата “Offset”;
 • Изготвяне на проектно предложение.

Обекти:

 • ОДЗ “Ален мак” гр. Шумен
 • СОУ “Христо Ботев”
 • Сграда на общинската администрация
 • Читалищна сграда