Предпроектно проучване за оползотворяване на сметищен газ в България

Предпроектно проучване на местата (общинска собственост), където е възможно оползотворяване на сметищния газ – EEI Ltd, Великобритания

  • Определяне на възможни райони (общинска собственост) за оползотворяване на сметищния газ;
  • Обща информация за сметищата (общинска собственост);
  • Годишно производство на отпадъци;
  • Предвидено производство на отпадъци;
  • Предварителна оценка на количествата сметищен газ.