Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на Белоградчик

Предварителна оценка на терени за изграждане на ветрови паркове в района на Белоградчик – „Горовладелска и земеделска кооперация – Дриади“, Белоградчик

  • Изготвяне на обща географска и климатична характеристика на района;
  • Потенциални терени за изграждане на ветрови парк;
  • Критерии за предварителна оценка относно възможностите за изграждане на ветрови парк;
  • Предложения за по-нататъшни дейности.